Jiu-Jitsu is bijzonder geschikt voor Kinderen

Speciaal voor de jeugd.

JiuJitsu Breda vindt het belangrijk dat kinderen de sport op een verantwoorde manier beoefenen, en dat zij al doende vertrouwd raken met hun eigen lichaam en dat van anderen. De jeugdtrainingen zijn zo opgebouwd, dat zij door oefeningen en spelvormen vertrouwd raken met zelfverdediging. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het feit dat het juist niet mag leiden tot agressief gedrag.
Jiu-jitsu bevat een veelzijdigheid aan bewegingen en bewegingservaring. Judo, bijvoorbeeld, is ontstaan uit jiu-jitsu. Kinderen die van nature een beetje terughoudend zijn, krijgen door middel van jiu-jitsu meer zelfvertrouwen. Ook leren kinderen hun agressie kwijt te kunnen op een sociaal aanvaardbare en verantwoorde manier. In de lessen is er vooral aandacht voor bewegen, samenwerken en respect voor elkaar. Het doorzettingsvermogen groeit en kinderen leren controleren. Het houdt ook in dat kinderen moeten leren luisteren, naar de leraar, maar ook naar elkaar en dat zij ervaren dat ze sterker worden wanneer er in een ontspannen sfeer gewerkt wordt. Dit heeft niet alleen nut binnen jiu-jitsu; ook in het dagelijks leven hebben kinderen hier profijt van.

Sport is goed voor ieder kind.

Trainen bij JiuJitsu Breda maakt dat uw kind een stapje voor heeft op andere kinderen. De lessen die zij meekrijgen in de lessen, hebben ook effect in het dagelijks leven. Uw kind wordt opgeleid volgens de principes van de zwarte band. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor:

  • Beleefdheid

  • doorzettingsvermogen

  • Geestdrift

  • Integriteit

  • Loyaliteit

  • Sportiviteit

  • Zelfbeheersing

Het werken volgens deze principes maakt dat uw kind ook werkt aan zelfdiscipline, concentratie, een positieve instelling en het stellen van doelen. Daarnaast is het leren van jiu jitsu ook goed voor het zelfvertrouwen, de sociale eigenschappen, discipline, kennis van het eigen lichaam en plezier beleven door sport. Niet alleen het vertrouwen in zichzelf, maar ook in anderen wordt verhoogd. Zij leren anderen vertrouwen doordat zij zich moeten laten moeten werpen, vallen en rollen om goed te kunnen trainen. Rekening houden met elkaar is hierbij van groot belang. Iedereen moet zich beheersen om de ander geen pijn te doen, maar moet ook rekening houden met anderen in de omgeving om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Binnen de Dojo (de trainingszaal) gelden enkele regels, waardoor de kinderen discipline leren. De tatami (de mat) moet bij het betreden of verlaten worden gegroet en aan het begin en eind van de les groeten de jiu-jitsuka’s de leraar. Hierbij zit iedereen in de juiste positie, op volgorde van graduatie en is het stil. Ook wordt van iedere jiu-jitsuka verwacht dat zij stil zijn en goed opletten wanneer er iets wordt uitgelegd.

Voor u als ouder.

Kortom, als u als ouder wilt dat uw kind op een leuke en ontspannen manier zijn gezondheid, zelfvertrouwen, zelfdiscipline en zelfredzaamheid kan vergroten, dan is JiuJitsu Breda een goede keus. Op school en thuis doet iedereen zijn uiterste best om kinderen deze zaken bij te brengen, maar gelet op de chaotische en drukke samenleving is het vaak moeilijk om hieraan toe te komen. Trainen bij JiuJitsu Breda kan er voor zorgen dat uw kind deze kwaliteiten verder ontwikkelt!

JiuJitsu Breda nodigt u uit om zelf eens te komen kijken tijdens een les. Lijkt het u een leuke sport voor uw kind of voor uzelf, neem dan gerust contact op een voor gratis proefles.