Week 36: Start Safety Skill Veiligheid en Weer
Week 38: Examen Martial Arts
Week 39: Start Life Skill Balans
Week 41: Herhaling Safety Skill Veiligheid en Weer
Week 42: Examens Safety Skill Veiligheid en Weer
Week 43: Herfstvakantie (geen vast programma)
Week 47: Examen Martial Arts
Week 48: Start Life Skill Discipline
Week 50: Herhaling Life Skill Balans
Week 51: Examen Life Skill Balans
Week 52: Kerstvakantie (geen vast programma)
Week 1: Kerstvakantie (geen vast programma)
Week 3: Examen Martial Arts
Week 4: Start Safety Skill Veiligheid thuis
Week 6: Herhaling Life Skill Discipline
Week 7: Examen Life Skill Discipline
Week 11: Examen Martial Arts
Week 12: Start Life Skill Conditie
Week 14: Herhaling Safety Skill Veiligheid thuis
Week 15: Examen Safety Skill Veiligheid thuis
Week 17: Carnavalsvakantie (geen vast programma)